Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) poniesionych kosztów związanych między innymi z pompą ciepła w budynku mieszkalnym. Obejmuje ona rozmaite koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług. Ulga nie jest dotacją ani pożyczką, zatem przysługuje każdemu, kto spełnia określone wymagania.

Ulga na pompę ciepła dotyczy osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste powietrze. Obejmie ona wówczas kwotę pomniejszoną o otrzymaną dotację.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Odliczenie kosztów instalacji od podatku przysługuje tym, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego (dom wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). Warunkiem skorzystania z ulgi jest także konieczność rozliczania dochodów zgodnie ze skalą podatkową 17% lub 32%, stosując jednolitą stawkę 19% bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Kwota, którą zgodnie z ustawą można odliczyć od podatku wynosi maksymalnie 53 tysiące złotych. Jeżeli więc koszty instalacji przekroczą 53 tysiące, podatnik będzie mógł w danym roku odliczyć wyłącznie koszty do wysokości ustawowej kwoty. Warto jednak dodać, że w okresie kolejnych 6 lat będzie mógł odliczyć pozostałą nadwyżkę – także do wysokości 53 tysięcy złotych. Podstawę rozliczenia stanowią faktury za zakup lub wykonaną usługę, na których będą widniały dane osoby, która zamierza skorzystać z ulgi.

Należy pamiętać, że ulga przysługuje na osobę, a nie na inwestycję, co oznacza, że w przypadku współwłaścicieli, każdy z nich może skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć do 53 tysięcy złotych.

Najważniejsze terminy

Warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie wszelkich prac związanych z montażem pompy ciepła w okresie 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Pompa ciepła - ulga termomodernizacyjna

Preferencyjny kredyt na OZE współpraca z BNP Paribas, Alior

W ramach nawiązanej z bankami BNP Paribas oraz Alior Bank współpracy, Heatergo może udzielić kredytu inwestycyjnego na szczególnie preferencyjnych warunkach – atrakcyjne oprocentowanie, indywidualnie ustalane zasady spłaty (możliwość karencji spłaty kapitału) oraz długi okres kredytowania (nawet do 10 lat). Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na całościowe lub częściowe finansowanie pompy ciepła.

Pompy ciepła - dofinansowanie | Heatergo

Dla kogo?

Z preferencyjnego kredytu inwestycyjnego mogą skorzystać osoby planujące podjąć działalność wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Ulga na pompę ciepła - jaką kwotę można uzyskać?

Najważniejsze terminy

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek