Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”

„Czyste powietrze” to rządowy program dofinansowania polegający na zwrocie części kosztów związanych z zakupem i instalacją ekologicznych źródeł ciepła domu. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na pompę ciepłą. Głównym celem programu jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, powstałych w wyniku użytkowania przez gospodarstwa domowe przestarzałych pieców – tzw. „kopciuchów”.

W ramach programu można uzyskać m.in. dofinansowanie na: 

  • likwidację pieca i kotła na paliwo stałe oraz zakup i instalację nowych urządzeń grzewczych,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (takich jak fotowoltaika). 

Dofinansowanie na pompę ciepła – dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje do pomp ciepła są uzależnione od rocznego dochodu:
Poziom podstawowy – dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł;
Poziom podwyższonydla osób, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) oraz 2 651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym);
Poziom najwyższy – dla osób, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) oraz 1 526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Osoby z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Kwota dofinansowania

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rocznego dochodu i przyporządkowania do określonego poziomu.

Pobierz naszą broszurę informacyjną i dowiedz się jakiej wysokości dofinansowanie na pompę ciepła możesz otrzymać.

Dofinansowanie na pompę ciepła - najważniejsze terminy

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Wnioski należy składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioski przyjmowane są także przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.

Termin składania wniosków: 31.12.2027 r.
Termin zakończenia prac objętych podpisaną umową: 30.06.2029 r.

Kawka Bis

Kawka Bis to program mający na celu wsparcie mieszkańców Poznania w zmianie sposobu ogrzewania. W ramach programu Kawka Bis poznaniacy mogą pozyskać dofinansowanie na likwidację kopciucha zasilanego węglem lub drewnem i montaż nowego systemu ogrzewania.

Dofinansowanie obejmuje:

• przyłączenie ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej;
• przyłączenie ogrzewania gazowego;
• przyłączenie ogrzewania elektrycznego;
• zakup/montaż pompy ciepła.

Dofinansowanie na pompę ciepła – dla kogo?

Programem Kawka Bis objęty jest obszar całego Poznania.

Z programu mogą skorzystać:

• właściciele mieszkania lub domu;
• wspólnoty mieszkaniowe;
• przedsiębiorcy;
• najemcy mieszkania komunalnego,
od osób prywatnych lub firm.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie w pełni sprawnego źródła na węgiel lub drewno, które obecnie jest eksploatowane, oraz posiadanie uregulowanego stanu prawnego nieruchomości, na której się to źródło znajduje.

Kwota dofinansowania

• do 12 000 zł na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
• do 12 000 zł na ogrzewanie elektryczne;
• do 15 000 zł na ogrzewanie gazowe;
• do 25 000 zł na ogrzewanie elektryczne i PV;
• do 30 000 zł na pompę ciepła(typ: powietrze-woda lub gruntowa);
• do 40 000 zł na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i PV.

UWAGA! Dotacja NIE obejmuje samej instalacji fotowoltaicznej oraz rozbudowy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie na pompę ciepła - najważniejsze terminy

W tym roku nabór wniosków trwa od
02.01.2023 do 31.07.2023 r.

Po otrzymaniu dotacji trzeba ją rozliczyć do
31.10.2023 r.

Moje Ciepło

Obecnie rozwijana jest kolejna gałąź branży odnawialnych źródeł energii związana z pompami ciepła. Urządzenia, na które oferowane jest dofinansowanie mogą służyć do ogrzewanie pomieszczeń, jak i zapewniania ciepłej wody użytkowej. Jednym z głównych zamysłów programu, jest rozwój ogrzewnictwa indywidualnego oraz energetyki prosumenckiej związanej z zastosowaniem zero-emisyjnych źródeł ciepła.

Celem programu „Moje ciepło”jest ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne oraz wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii.

Dofinansowanie na pompę ciepła – dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kwota dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

Dofinansowanie na pompę ciepła - najważniejsze terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym

• od 29.04.2022 r. do wyczerpania przewidzianego budżetu.

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek