Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”

„Czyste powietrze” to rządowy program dofinansowania polegający na zwrocie części kosztów związanych z zakupem i instalacją ekologicznych źródeł ciepła domu. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na pompę ciepłą. Głównym celem programu jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, powstałych w wyniku użytkowania przez gospodarstwa domowe przestarzałych pieców – tzw. „kopciuchów”.

W ramach programu można uzyskać m.in. dofinansowanie na: 

  • likwidację pieca i kotła na paliwo stałe oraz zakup i instalację nowych urządzeń grzewczych,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (takich jak fotowoltaika). 

Dofinansowanie na pompę ciepła -dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje do pomp ciepła są uzależnione od rocznego dochodu:
Poziom podstawowy – dla osób, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
Poziom podwyższony – dla osób, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1564 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) oraz 2189 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

Kwota dofinansowania

Wysokość dofinansowania do pomp ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” wynosi maksymalnie 30 000 złotych w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 złotych w przypadku podwyższonego poziomu.

Dofinansowanie na pompę ciepła - najważniejsze terminy

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Wnioski należy składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioski przyjmowane są także przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.

Termin składania wniosków: 31.12.2027 r.
Termin zakończenia prac objętych podpisaną umową: 30.06.2029 r.

Pompa ciepła - Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) poniesionych kosztów związanych między innymi z pompą ciepła w budynku mieszkalnym. Obejmuje ona rozmaite koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług. Ulga nie jest dotacją ani pożyczką, zatem przysługuje każdemu, kto spełnia określone wymagania.

Ulga na pompę ciepła dotyczy osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste powietrze. Obejmie ona wówczas kwotę pomniejszoną o otrzymaną dotację.

Pompa ciepła - ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?

Odliczenie kosztów instalacji od podatku przysługuje tym, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego (dom wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). Warunkiem skorzystania z ulgi jest także konieczność rozliczania dochodów zgodnie ze skalą podatkową 17% lub 32%, stosując jednolitą stawkę 19% bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na pompę ciepła - jaką kwotę można uzyskać?

Kwota, którą zgodnie z ustawą można odliczyć od podatku wynosi maksymalnie 53 tysiące złotych. Jeżeli więc koszty instalacji przekroczą 53 tysiące, podatnik będzie mógł w danym roku odliczyć wyłącznie koszty do wysokości ustawowej kwoty. Warto jednak dodać, że w okresie kolejnych 6 lat będzie mógł odliczyć pozostałą nadwyżkę – także do wysokości 53 tysięcy złotych. Podstawę rozliczenia stanowią faktury za zakup lub wykonaną usługę, na których będą widniały dane osoby, która zamierza skorzystać z ulgi.

Należy pamiętać, że ulga przysługuje na osobę, a nie na inwestycję, co oznacza, że w przypadku współwłaścicieli, każdy z nich może skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć do 53 tysięcy złotych.

Najważniejsze terminy

Warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie wszelkich prac związanych z montażem pompy ciepła w okresie 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Preferencyjny kredyt na OZE współpraca z BNP Paribas, Alior

W ramach nawiązanej z bankami BNP Paribas oraz Alior Bank współpracy, Heatergo może udzielić kredytu inwestycyjnego na szczególnie preferencyjnych warunkach – atrakcyjne oprocentowanie, indywidualnie ustalane zasady spłaty (możliwość karencji spłaty kapitału) oraz długi okres kredytowania (nawet do 10 lat). Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na całościowe lub częściowe finansowanie pompy ciepła.

Dla kogo?

Z preferencyjnego kredytu inwestycyjnego mogą skorzystać osoby planujące podjąć działalność wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Pompy ciepła - dofinansowanie | Heatergo
Pompy Ciepła Poznań – Grupa Ergo