Kawka Bis – dofinansowanie pokryje nawet 100% kosztów

Wzrost kosztów ogrzewania i troska o zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszej kondycji sprzyjają inwestycji w pompę ciepła. Jednakże czynnikiem wpływającym na decyzję o wstrzymaniu się z zakupem urządzenia może być cena instalacji. Z pomocą przychodzą atrakcyjne systemy dofinansowań, a jednym z nich jest kolejna odsłona lokalnego programu  Kawka Bis. Jako jeden z programów dotacyjnych, pomaga mieszkańcom Poznania w inwestycji w energooszczędne źródło ciepła.

Kto jest beneficjentem i jakie są podstawowe założenia programu? W poniższym artykule przedstawimy zasady dofinansowania, z którego mogą skorzystać poznaniacy.

Kawka Bis – lokalny program wymiany kopciuchów

Od 1 stycznia 2024 roku w wybranych województwach obowiązuje zakaz używania tzw. kopciuchów. Wprowadzenie zmian na terenie poszczególnych regionów jest niezbędne, aby wyeliminować korzystanie ze środków grzewczych o szkodliwej emisyjności na rzecz zastosowania ekologicznych rozwiązań. Przepisy regulujące użytkowanie niespełniających norm pieców, wynikają z przyjętych przez poszczególne samorządy uchwał antysmogowych. Obligują one do całkowitego lub częściowego zakazu palenia węglem i/lub drewnem. Właścicieli domów, nieprzestrzegających obowiązujących zakazów, spotkają kary sięgające nawet 5 tys. złotych! O czym należy pamiętać, aby ich uniknąć?

Z najnowszych ustaleń wynika, że od 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy woj. wielkopolskiego są zobligowani do wymiany pieca, niespełniającego norm żadnej klasy. Przyjęte przepisy wskazują również, że do 2026 roku należy zdecydować się na wymianę kotła, który nie spełnia wymogów ekoprojektu lub kotła klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012, (z wyjątkami). Ostateczna wymiana pieców 3. i 4. klasy musi nastąpić do 1 stycznia 2028.

Jakie działania wspiera program Kawka Bis?

Mieszkańcy miast coraz częściej rozważają możliwości skorzystania z optymalnych w kosztach i ekologicznych rozwiązań. Kawka Bis to miejski program, którego podstawowym celem jest wsparcie poznaniaków w zmianie sposobu ogrzewania. Dzięki temu mogą wymienić niespełniające norm piece na ekologiczne źródło ciepła, co redukuje emisję szkodliwych spalin. 

W ramach programu Kawka Bis przewiduje się zmianę tradycyjnych systemów grzewczych na:

 • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną,
 • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową.

Warto podkreślić, że istnieje możliwość udzielenia dotacji na trwałą likwidację podwójnych systemów grzewczych (np. węglowo-gazowych lub węglowo-elektrycznych). Warunkiem jest posiadanie ogrzewania gazowego lub elektrycznego niesprawnego, które współpracuje ze źródłem ciepła na paliwa stałe. Konieczne jest, aby taka instalacja była zamontowana ponad 10 lat przed dniem złożenia wniosku. W takiej sytuacji należy:

 • wykazać przez wnioskodawcę, że ogrzewanie niskoemisyjne jest niesprawne i podczas minionego sezonu grzewczego wykorzystywano jedynie źródło ciepła na paliwo stałe,
 • zlikwidować jednocześnie oba systemy grzewcze,
 • zamontować nowoczesny i proekologiczny system ogrzewania.
Dofinansowanie do pompy ciepła - sprawdź system dopłat do instalacji!

Kto może skorzystać z programu Kawka Bis?

Korzystanie z najwyższych standardów bezpieczeństwa i energooszczędności skłania do wyboru odpowiedniego programu dofinansowania. W ramach wsparcia ekologicznych źródeł ciepła można przystąpić do któregoś z ogólnopolskich systemów dopłat takich jak: „Czyste Powietrze” lub „Moje Ciepło„. Warto jednak korzystać z oddzielnych i dedykowanych dotacji, które przysługują mieszkańcom wybranych regionów. Beneficjentami nowej edycji programu Kawka Bis mogą stać się: właściciele mieszkania lub domu w Poznaniu, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, a także najemcy mieszkania komunalnego od osób prywatnych lub firm. Każdy z wymienionych podmiotów otrzyma dotację na zakup i montaż pompy ciepła, a także likwidację kopciuchów zasilanych węglem lub drewnem.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Poznaniacy muszą liczyć się z tym, że wykorzystanie ciepła z powietrza atmosferycznego wymaga spełnienia określonych wymogów. Dotacja przyznawana jest wyłącznie na nieruchomość lub na lokal mieszkalny, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Aby móc cieszyć się nowym urządzeniem i zadbać o ekologiczne aspekty swojego lokum, należy posiadać w pełni sprawne źródło węgla lub drewna, które jest aktualnie eksploatowane. Oprócz tego każda nieruchomość, na której to źródło się znajduje, musi mieć uregulowany stan prawny.

Przygotowania do zmiany uciążliwego źródła ciepła warto rozpocząć jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie poprzez wykazanie istnienia sprawnego źródła ciepła, które jest zasilane na paliwo stałe. Oprócz tego należy uzyskać zgodę właściciela lub współwłaściciela nieruchomości na wymianę sposobu ogrzewania. Dopiero w dalszej kolejności można przystąpić do składania wniosku i otrzymania dofinansowania. 

Kawka Bis - sprawdź, jak dostać dofinansowanie z programu Kawka Bis 2024!
Program Kawka Bis – korzystne dofinansowanie dla mieszkańców Poznania

Kawka Bis 2024 – kwota dofinansowania

Także w Poznaniu przybywa inwestorów, poszukujących informacji o energooszczędnym systemie grzewczym, w tym szczegółów o wysokości kwoty przyznanej na zmianę sposobu ogrzewania i inwestycję w proekologiczną pompę ciepła. Miejski program Kawka Bis przewiduje następujące formy dotacji

 • do 15 000 zł na ogrzewanie gazowe,
 • do 25 000 zł na ogrzewanie elektryczne i PV (nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni),
 • do 30 000 zł na pompę ciepła typu: powietrze-woda lub gruntowa (nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni),
 • do 40 000 zł na pompę ciepła typu: powietrze-woda lub gruntowa i fotowoltaikę (nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni).

Należy jednak mieć na uwadze, że wymiar dopłat nie obejmuje samej instalacji fotowoltaicznej i jej rozbudowy.

Program Kawka Bis – terminy rozliczeń

Szybsze podjęcie decyzji o skorzystaniu z miejskiego programu Kawka Bis zapewnia więcej czasu na realizację samej inwestycji. Nabór w ramach kolejnej edycji miejskiego systemu dopłat rozpoczął się 02.01.2024 i potrwa do 31.07.2024 roku. Po otrzymaniu dotacji należy rozliczyć ją do 31 października tego samego roku kalendarzowego. Datą złożenia rozliczenia jest moment jego wpłynięcia do Urzędu Miasta Poznania. Każde rozliczenie musi zostać pozytywnie zweryfikowane, aby doszło do przekazania środków z udzielonej dotacji – w innym wypadku nie można odstąpić lub odwołać się do decyzji o negatywnym rozpatrzeniu sprawy.

Wnioski o udzielenie dofinansowania

Aby uniknąć kary pieniężnej z powodu użytkowania z systemów grzewczych przyczyniających się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, poznaniaków zachęca się do sprawnej wymiany źródeł ciepła i skorzystania z programu Kawka Bis. W tym celu należy właściwie wypełnić i oddać w terminie wniosek, który w dodatku musi być złożony:

 • w formie pisemnej,
 • wraz z wymaganymi załącznikami,
 • przez osobę uprawnioną,
 • na właściwym formularzu,
 • przez Wnioskodawcę lub uprawnionych Wnioskodawców.

Oprócz tego wniosek musi zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym. Wymaga się, aby z jego treści wynikały możliwości określenia parametrów zużywanego paliwa. Dokument można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w poznańskiej siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska lub w formie listu. Oficjalne złożenie wniosku następuje wraz z datą jego wpłynięcia do Urzędu Miasta Poznania.

Kawka Bis 2024 – o czym jeszcze trzeba pamiętać przed otrzymaniem dotacji?

Skorzystanie z dotacji wynika nie tylko z konieczności dbania o środowisko naturalne, ale również z opłacalności dotacji – szacuje się, że w 2025 roku kwoty dofinansowania mogą ulec stopniowej obniżce. Przy składaniu pisemnej deklaracji należy pamiętać, że złożenie wniosku nie łączy się bezpośrednio z udzieleniem dotacji. Prawidłowe i kompletne wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń przez Wydział Klimatu i Środowiska, gdzie zostaną poddane merytorycznej ocenie i weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami uchwały

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków formalnych wnioskodawca będzie zobowiązany do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie nie krótszym niż 7 dni, od dnia doręczenia wezwania. Pisma, które po bezskutecznym wezwaniu pozostaną niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą rozpatrzone.

Przeczytaj również

Klimatyzacja – najczęściej zadawane pytania

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na alternatywne źródła energii coraz popularniejszym roz(...)

Pompa obiegowa CO – czym jest pompa obiegowa do centralnego ogrzewania?

Pompa obiegowa CO to urządzenie, które wywołuje przepływ wody w instalacji centralnego ogrzewani(...)

Kawka Bis – dofinansowanie pokryje nawet 100% kosztów

Wzrost kosztów ogrzewania i troska o zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszej kondycji s(...)

Dopasuj swój idealny system ogrzewania domu

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek