Montaż pompy ciepła – przebieg i koszt montażu pompy ciepła

Montaż pompy ciepła to jeden z najważniejszych etapów realizacji inwestycji. Od prawidłowego montażu zależy jej prawidłowe działanie. Każdy rodzaj pompy ciepła będzie warunkował inny montaż z uwagi na odmienne źródło dolne. Energia dostarczana do pompy ciepła może być pozyskiwana z wody, gleby lub powietrza. Montaż dolnego źródła w dużym stopniu warunkuje koszt montażu pompy ciepła, a także poziom zaawansowania prac. Znacznie mniej zaawansowany jest montaż powietrznej pompy ciepła (typu powietrze-woda lub powietrze-powietrze), a bardziej skomplikowany jest montaż pomp opartych na energii hydro- i geotermalnej. Montaż pompy ciepła zależy również od tego, czy dana pompa na służyć jedynie do ogrzewania domu, ciepłej wody użytkowej, czy do obu źródeł jednocześnie. Łatwiejszy jest montaż pompy ciepła, która służy wyłącznie do celów ogrzewania wody użytkowej.

Dobrym wprowadzeniem do tematu pomp ciepła jest nasz pierwszy wpis blogowy, dzięki któremu możecie zdobyć podstawową wiedzę z zakresu pomp ciepła: https://heatergo.pl/blog/co-to-jest-pompa-ciepla/

Montaż pompy ciepła a stan energetyczny budynku

Im mniejsze zapotrzebowanie energetyczne budynku tym lepiej dla nas. W takim przypadku nasza instalacja, będzie musiała wyprodukować mniej energii elektrycznej, a my poniesiemy niższe koszty eksploatacyjne, związane naszą pompą ciepła. Ze względu na to, stan energetyczny budynku jest istotny w kontekście montażu pompy ciepła. W dużej mierze odpowiada za niego termomodernizacja obiektu, która z pewnością jest korzystna dla pompy ciepła, ale nie jest konieczna.

Szczególnie istotnym parametrem, który należy wziąć pod uwagę wybierając pompę ciepła jest temperatura zasilania systemu grzewczego. W wielu starszych budynkach temperatura ta jest wysoka, co jest głównym argumentem przeciwko montażu pompy. Parametr ten w dużej mierze decyduje o efektywności pompy ciepła. Bardzo niska efektywność pompy ciepła stawia pod znakiem zapytania montaż całej instalacji i użytkowanie jej w perspektywie długoterminowej.

Na efektywność pompy ciepła wpływa również wymiana okien, które stanowią bardzo ważny element związany z utrzymywaniem ciepła w budynku. Korzystną zmianę w kontekście montażu instalacji stanowi również wymiana wybranych grzejników na niskotemperaturowe, które mogą przekazać do pomieszczeń określoną ilość ciepła przy jednocześnie mniejszym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Ogrzewanie podłogowe a pompa ciepła

Ogrzewanie płaszczyznowe – podłogowe, ścienne lub sufitowe – określane jest jako korzystniejsze dla pompy ciepła. Istnieje jednak wiele argumentów przeczących tej tezie. System ogrzewania podłogowego niesie wiele korzyści przy ogrzewaniu pompą ciepła, jednak wiele systemów opartych na grzejnikach, działa równie efektywnie. Średnie temperatury zasilania systemu opartego o tradycyjne grzejniki wynosiły poniżej 40°C. Odpowiednio przystosowane grzejniki nie muszą bazować na bardzo wysokich temperaturach zasilania, a zatem mogą być odpowiednim systemem dla pomp ciepła.

Montaż pompy ciepła - najważniejsze informacje
Pompa ciepła – jak powinien przebiegać montaż instalacji

Pompa ciepła – montaż i uwarunkowania instalacji

Montaż pompy ciepła warunkuje wiele czynników, takich jak dostępne miejsce, powierzchnia do ogrzania czy powierzchnia działki – od niej zależeć będzie, czy będziemy mogli zdecydować się na zainstalowanie gruntowej pompy ciepła. Kluczowe jest zatem obliczenie zapotrzebowania cieplnego budynku. W obliczeniach uwzględnia się takie dane jak np. termoizolacyjność budynku, która znacząco wpływa na stan energetyczny budynku. Następnie analizie należy poddać rodzaj ogrzewania i temperaturę jego zasilania, a także wszystkie najważniejsze parametry docelowej jednostki pompy ciepła.

Na pierwszym etapie realizacji inwestycji warto również oszacować koszty, jakie wygeneruje nasza inwestycja. Kalkulator pomp ciepła to narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób możemy oszacować koszty inwestycji.

Jednostka zewnętrzna i dolne źródło

W przypadku powietrznej pompy ciepła jej montaż posiada kilka kluczowych uwarunkowań. Jednostka zewnętrzna pompy powietrznej powinna znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 30 cm od ściany domu, natomiast w przypadku pompy ciepła typu split, jednostka zewnętrzna powinna znaleźć się możliwie jak najbliżej jednostki zewnętrznej. Osadzenie jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła powinno mieć miejsce na wysokości nie mniejszej niż 40 cm nad powierzchnią gruntu – rozwiązanie to zapobiega nagłemu zanieczyszczeniu wentylatorów np. podczas nagłych opadów atmosferycznych. Jednostka powinna być zamontowana na betonowym postumencie lub konstrukcji wsporczej.

Gruntowa pompa ciepła wymaga zainstalowania kolektora pionowego lub poziomego. W przypadku kolektora pionowego, konieczne jest wykonanie odwiertu na głębokość ok. 100 metrów. Jego dokładna głębokość i umiejscowienie zależą od wielu czynników w tym m.in. od dostępności miejsca, warunków gruntowych i rozmieszczenia podziemnej infrastruktury. Kolektor podziemny instalacji gruntowej może być również poziomy. Rozmieszcza się go wtedy na głębokości ok. 1,5 metra pod ziemią na względnie dużej powierzchni – w tym przypadku konieczna jest odpowiednia powierzchnia działki.

Montaż dolnego źródła wodnej pompy ciepła również wymaga wykonania prac ziemnych. Konieczne jest wykonanie przynajmniej dwóch odwiertów, które mają służyć jako dwie studnie – czerpna i zrzutowa. Zarówno wodne, jak i gruntowe pompy ciepła wiążą się z dodatkowymi kosztami montażu, dlatego w przypadku montażu tego typu pompy ciepła w nowym budynku, bardziej opłacalne jest przeprowadzenie prac ziemnych już podczas budowy domu.

Jednostka wewnętrzna

Kluczowa w montażu pomp ciepła jest również jednostka wewnętrzna. Montując ją należy zwrócić uwagę na swobodę dostępu do niej – gwarantuje on swobodę w pracach serwisowych oraz bieżącej obsłudze. Konieczne jest również doprowadzenie zasilania do pompy oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia elektrycznego.

Doprowadzone zasilanie powinno zostać wykonane przy użyciu odpowiednich przewodów o odpowiednim przekroju. Dodatkowo cały system powinien być chroniony odpowiednim zabezpieczeniem antyprzepięciowym.

Bufor – istota przy montażu pomp ciepła

Bufor jest zbiornikiem, który magazynuje wodę grzewczą, zanim trafi ona do systemu ogrzewania. Dzięki niemu instalacja ogrzewania może pracować z większą elastycznością. Rozwiązanie to polecane jest szczególnie w starszych instalacjach lub tych opartych o zwykłe grzejniki. Montaż pomp ciepła z buforem może okazać się droższy, ale bardziej opłacalny w perspektywie długoterminowej.

O tym jak współpracują poszczególne jednostki, piszemy w jednym z naszych najnowszych artykułów: Jak działa pompa ciepła?

Koszt instalacji pompy ciepła

Instalacja powietrznej pompy ciepła jest wydatkiem rzędu 35 tys. zł. Wiele zależy od zamontowanego modelu pompy ciepła. Najprostsze modele powietrznych pomp ciepła będą kosztowały nawet poniżej 15 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że najtańsze modele będą służyły jedynie do ogrzewania domu z pominięciem wody użytkowej. Droższymi rozwiązaniami są wodne i gruntowe jednostki których całkowity koszt, zależy w dużej mierze od kosztów montażu dolnego źródła, który wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac ziemnych. Duże znaczenie warunkujące koszty montażu pomp ciepła ma również powierzchnia budynku, który ma zasilać instalacja.

Montaż pompy ciepła – ceny i jej uwarunkowania

Odpowiadając sobie na pytanie ile kosztuje pompa ciepła, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Podstawowym uwarunkowaniem ceny pompy ciepła jest wspomniane wyżej dolne źródło. Najprostsze w montażu są powietrzne pompy ciepła – nie wymagają one przeznaczenia dodatkowej przestrzeni, przeprowadzania zaawansowanych prac ziemnych, dlatego koszt pompy ciepła tego typu jest najniższy. Powietrzna pompa ciepła wymaga jedynie montażu jednostki zewnętrznej i połączenia jej z systemem wewnętrznym. Całościowy koszt montażu pompy ciepła wraz z zakupem wszystkich podzespołów rozpoczyna się od kwoty ok. 30-35 tys. zł. Najdroższą opcją jest gruntowa pompa ciepła, której cenę warunkuje w dużym stopniu koszt montażu. Wysoki koszt realizacji przyczynia się jednak do wysokiej efektywności całej instalacji – ogrzewanie z użyciem gruntowej pompy ciepła jest tańsze nawet o kilka razy w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii.

Wpływ na cenę całej inwestycji ma również producent i parametry pompy ciepła. Na rynku funkcjonuje wielu producentów, a gama urządzeń staje się coraz szersza. Pompy ciepła różnią się między sobą mocą, a także współczynnikami efektywności. Na efektywność pracy pompy ciepła wpływa również sam ogrzewany budynek. Istotna jest jego powierzchnia i stan energetyczny. Od tego zależy moc grzewcza pompy ciepła, którą musimy dobrać tak, aby sprostać zapotrzebowaniu naszego budynku. Istotne dla kosztów montażu pompy ciepła oraz jej późniejszej eksploatacji jest lokalizacja budynku. Wszystkie te parametry wpływają na ostateczną cenę samej pompy ciepła oraz jej montażu. Uwzględniając je, możemy dokładniej oszacować ile kosztuje pompa ciepła (cena z montażem).

Montując pompę ciepła warto zaznajomić się również z tym, jak istotny jest czynnik chłodniczy i jakie różnice występują pomiędzy różnymi rodzajami czynników.

Pompy ciepła – montaż: czy jest to zaawansowane przedsięwzięcie?

Podsumowując, cena inwestycji zależy od wielu zmiennych. Dla wybranych rodzajów pompy ciepła cena będzie znacznie wyższa. W przypadku pompy gruntowej, o kosztach świadczy np. wykonanie odwiertu pionowego. Koszty inwestycyjne mogą dodatkowo się zwiększyć, jeżeli zdecydujemy się na podłączenie paneli fotowoltaicznych – pozwoli to jednak obniżyć koszty eksploatacyjne.

Całe przedsięwzięcie, jakim jest realizacja montażu pompy ciepła trwa zaledwie kilka dni. Krócej przebiegać będzie instalacja powietrznej pompy ciepła, ponieważ nie wymaga ona prowadzenia prac w gruncie. Czas realizacji najczęściej nie przekracza 2-4 dni. Na instalację gruntowej lub wodnej pompy ciepła powinniśmy przeznaczyć więcej czasu, z uwagi na dolne źródło, które wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac.

Pompy ciepła Panasonic i Mitsubishi montowane są we wszystkich realizowanych instalacjach realizowanych przez naszą firmę.

Przeczytaj również

Górne źródło ciepła – jakie jest najlepsze dla pompy ciepła?

Pompa ciepła przekazuje ciepło z dolnego źródła do górnego. Ze względu na zachodzące w urzą(...)

Pompa ciepła zimą – czy wystarczy do ogrzania budynku?

Zimą system ogrzewania musi działać sprawnie, aby zapewnić komfort cieplny w mroźne dni. Szukaj(...)

Pompa ciepła w domu – najlepsze miejsce na jednostkę pompy ciepła

Pompa ciepła w domu jest w stanie pokryć pełne zapotrzebowanie na ciepło. Dzięki temu urządzen(...)

Dopasuj swój idealny system ogrzewania domu

Pompy Ciepła Poznań – Grupa Ergo