Pompa ciepła – zużycie prądu: ile prądu zużywa pompa ciepła?

Pompa ciepła jest uznawana za jeden z najbardziej ekonomicznych systemów ogrzewania domu. Wykorzystując odnawialne źródła energii, zapewnia komfort cieplny niezależnie od pory roku. Przed inwestowaniem w takie urządzenie należy wziąć pod uwagę jego parametry techniczne oraz zużycie prądu. Pobór ciepła ma bowiem wpływ na efektywną pracę całego systemu grzewczego, koszty eksploatacji, które w ujęciu rocznym mogą wynieść do 3 tys. złotych! Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę wzrastające ceny energii elektrycznej. 

W naszym artykule postaramy się wyjaśnić, od czego zależy zużycie energii przez pompę ciepła. Przybliżymy też, jaka zależność występuje między zapotrzebowaniem na ciepło a kosztami ogrzewania. Dzięki temu, jako potencjalny inwestor, będziesz mógł podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Pompa ciepła – zużycie prądu a praca urządzenia

Pompy ciepła oferują nowoczesny typ ogrzewnictwa dla Twojego domu, które służą przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Co więcej – w ramach inwestycji istnieje możliwość kupna instalacji grzewczej, wyposażonej w funkcję chłodzenia. O prawidłowym działaniu Twojego systemu świadczy m.in. wybór dolnego źródła ciepła. Urządzenie może pozyskiwać energię cieplną z powietrza, gruntu lub wody. Niezależnie od możliwości grzewczych i źródła zasilania, należy pamiętać, że pompy ciepła są energooszczędne i niezwykle wydajne w zaspokajaniu potrzeb cieplnych każdego z naszych klientów. 

Kalkulator pomp ciepła - zobacz, jak z niego skorzystać

Od czego zależy zużycie prądu przez pompę ciepła?

Na wykorzystanie energii w wybranym gospodarstwie domowym składają się indywidualne czynniki. Nie bez znaczenia pozostaje także to, w jakim celu system grzewczy posłuży do wytwarzania ciepła w Twoim domu. Inne wartości zużycia prądu przypisywane są na potrzeby C.W.U, a inne na potrzeby C.O – konkretne obliczenia przedstawimy w dalszej części artykułu. W pierwszej kolejności dobrze będzie zastanowić się, jakie elementy wyznaczają zapotrzebowanie pompy ciepła?

  • Zastosowany system ogrzewania – to, ile energii wykorzysta pompa ciepła, w dużej mierze zależy od systemu ogrzewania. Niższe zużycie prądu jest możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu instalacji z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. Jednak jak wynika z informacji podanych przez PORTPC (https://portpc.pl/), sam system niskotemperaturowy z ogrzewaniem podłogowym nie zawsze wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną. Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu niezbędne jest właściwe planowanie, montaż i uruchomienie instalacji z pompą ciepła.
  • Rodzaj wentylacji budynku – na transport energii cieplnej wpływa także rodzaj wentylacji. Samo zmniejszenie kosztów ogrzewania jest możliwe, dzięki zamontowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, a więc z odzyskiem ciepła.
  • Temperatura zewnętrza i wewnętrzna – nie bez znaczenia pozostają panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne. Szczególnie dotyczy to inwestorów, którzy decydują się na wybór instalacji, jaką jest powietrzna pompa ciepła). Oprócz tego należy dobrać temperaturę ciepłej wody użytkowej, jeśli urządzenie ma być przeznaczone do grzania wody. Istotna jest także wartość temperatury, potrzebnej do skutecznego, a więc wydajnego ogrzewania budynku.
  • Liczba domowników – na roczne zużycie prądu wpływa także liczba i tryb życia osób zamieszkujących i przebywających w budynku. Im większa eksploatacja urządzeń i instalacji domowych, tym koszt ogrzewania pompą ciepła może wzrosnąć.
  • Wartość mocy cieplnej – postawienie na konkretny model pompy ciepła o określonej mocy decyduje o zapewnieniu komfortu cieplnego wszystkim mieszkańcom. To z kolei pozwala wyznaczyć ilość energii cieplnej dostarczonej domostwu.
  • Poziom energooszczędności budynku – istotne przy określaniu ile prądu pobiera pompa ciepła, są również jej właściwości termoizolacyjne. Warto przy tym pamiętać, że im mniejsze straty ciepła, tym niższe zużycie prądu przez pompę ciepła. Z tego względu należy brać pod uwagę standard wykonania budynku, a więc wykorzystane materiały konstrukcyjne oraz izolacyjne.

Jak można więc wywnioskować, wybór odpowiedniego typu instalacji grzewczej odgrywa istotną rolę dla określenia wartości zużycia prądu. Nawet jeśli pompa ciepła wspomaga istniejący system ogrzewania oparty na paliwach kopalnych, nadal przyczynia się do mniejszych kosztów zużycia prądu. Wybierając powietrzną, wodną lub gruntową pompę ciepła, można dopasować technologię do specyficznych warunków i potrzeb budynku, a to z kolei prowadzi do efektywnego wykorzystania energii w Twoim domu. 

Przeczytaj także: Ogrzewanie domu pompą ciepła – najlepsze miejsce na jednostkę pompy ciepła.

Pompa ciepła - zużycie prądu a koszty ogrzewania
Ile prądu zużywa pompa ciepła? Jakie czynniki decydują o zużyciu energii?

Zużycie prądu – pompa ciepła współczynnik COP i SCOP 

Znając charakterystykę energetyczną budynku, można dokładnie określić, jaką ilość prądu zużywa pompa ciepła. To także dobry sposób na wyznaczenie korzyści, jakie zapewnia tego typu rozwiązanie. Kluczowe parametry, jak współczynnik COP i SCOP, mają istotne znaczenie dla oszacowania wysokości rachunków za prąd w sezonie grzewczym i osiągania wydajnej pracy pompy ciepła

Współczynnik COP

To inaczej współczynnik wydajności, który określa efektywność i wydajność pompy ciepła. Wskazuje na zależność między dostarczanym ciepłem a ilością energii elektrycznej, która jest zużywana przez pompę ciepła. Znajomość współczynnika COP pozwala także na porównanie ze sobą różnych modeli pomp ciepła. O wielkości współczynnika decyduje zarówno górne, jak i dolne źródło ciepła. Im wyższy współczynnik, tym większa jest wydajność urządzenia. To z kolei przekłada się na mniejsze zużycie prądu – pompa ciepła skutecznie obniży rachunki za prąd i przyczyni się do efektywnego korzystania z energii elektrycznej. Warto przy tym zaznaczyć, że wartość współczynnika jest parametrem chwilowym, zależnym od panujących warunków środowiska. Z tego względu współczynnik COP nie wskaże ilości energii elektrycznej, jaką można pozyskać, uwzględniając przy tym wykorzystanie prądu w danym okresie.

Współczynnik SCOP

Wartość współczynnika SCOP wyznacza, ile prądu pobiera pompa ciepła w danym okresie. Dodatkowo pokazuje, ile ciepła jest w stanie wyprodukować, aby zadbać o pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną każdego z domowników. Współczynnik SCOP określa więc ilość dostarczanej energii cieplnej proporcjonalnie do wykorzystywanego w tym czasie prądu. Jego wartość informuje o możliwościach instalacji grzewczej, przy czym otrzymane parametry będą różne w zależności od danego regionu kraju. Współczynnik SCOP musi być dopasowany do temperatur panujących w danym sezonie grzewczym, aby przedstawiał dokładne i prawdziwe wartości.

Pompa ciepła powietrzna – zużycie prądu: przykładowe obliczenia

Jak zostało wyżej wspomniane, na zużycie prądu przez pompę ciepła składa się wiele elementów. Istotne znaczenie ma powierzchnia grzewcza i standard energetyczny budynku. W dalszej części artykułu przedstawimy przykładowe obliczenia dla inwestycji pod Wągrowcem o powierzchni 170 m2, która powstała w 2002 roku

Przykładowe obliczenia obrazują zużycie energii elektrycznej przez powietrzną pompę ciepła. Dodatkowo pozwolą sprawdzić, w jaki sposób otrzymane wartości przekładają się na rachunki za prąd.

Pompa ciepła – zużycie prądu na potrzeby C.W.U.

Inwestycja pod Wągrowcem – pompa ciepła dla domu o powierzchni 170 m2.

Jeśli planujesz zakup instalacji grzewczej do domu, powinieneś zorientować się w ilości wytworzonego prądu na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Dla domu o powierzchni użytkowej 170 m2, w którym mieszka 4 domowników, w okresie od kwietnia 2022 do kwietnia 2023 zużycie prądu przez pompę ciepła wyniosło 500 kWh. Przez ten czas urządzenie wytworzyło 1752 kWh energii cieplnej. Dla analizowanego przykładu wartość współczynnika SCOP jest równa 3,5

Ile prądu zużywa pompa ciepła na potrzeby C.O.?

Jak podkreślono we wcześniejszej części artykułu, przy wyborze pomp ciepła należy zwrócić uwagę na zużycie prądu w systemie centralnego ogrzewania (C.O.). 

Od kwietnia 2022 do kwietnia 2023 zużycie prądu przez pompę ciepła w sezonie grzewczym wyniosło 4082 kWh. W sezonie grzewczym urządzenie wyprodukowało 14 214 kWh energii cieplnej. Dla podanych obliczeń wartość współczynnika SCOP jest równa 3,48.

Ile energii zużywa pompa ciepła na potrzeby C.O. i C.W.U.?

Przy planowaniu inwestycji w nowoczesny typ ogrzewnictwa, nie obędzie się bez ustalenia szacunkowej ilości zużywanego prądu. Poniżej przedstawiamy przybliżona wartość zużycia energii przez pompę ciepła zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania (C.O.), jak i produkcję ciepłej wody użytkowej

Łączne zużycie energii cieplnej dla analizowanego przykładu wynosi 15 966 kWh.

Roczne zużycie energii – ogrzewanie pompą ciepła a koszt ogrzewania

Komfort cieplny preferowany przez naszych klientów, zapotrzebowanie na prąd domostwa, a także niezbędne parametry jak izolacja budynku, czy temperatura zewnętrza przekładają się bezpośrednio na koszty związane z ogrzewaniem Twojego domu. W celu łatwego zobrazowania tej zależności posłużymy się następującym przykładem:

W poprzednich latach klienci wykorzystywali od 3 do 3,5 ton węgla, a aktualny koszt tego surowca wynosi między 6000 a 7000 zł. Na przestrzeni ostatniego roku zużyto łącznie 4 582 kWh. Przy założeniu stawki G11 dla operatora Enea (powyżej limitu 2000 kWh) otrzymujemy 0,86 gr/kWh. Oznacza to, że łączny koszt ogrzewania pompą ciepła wyniesie 3 940,52 zł

Jak obniżyć koszt ogrzewania pompą ciepła?

Ogrzewanie domu pompą ciepła i korzystanie z odnawialnych źródeł energii to opłacalne rozwiązanie, aby obniżyć rachunki za rosnące ceny prądu. Pompa ciepła może działać efektywnie i sprawiać, że pozyskiwana energia elektryczna gwarantowała skuteczne ogrzewanie budynku. Dzięki wykorzystaniu pompy ciepła nasi klienci mogą osiągnąć długoterminowe oszczędności finansowe. Dodatkowo inwestycja pozwoli im zmniejszyć zależność od tradycyjnych nośników energii, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska. Istnieją dodatkowe sposoby, które pozwolą zmniejszyć koszty eksploatacyjne i sprawią, że inwestycja w pompę ciepłą będzie tym bardziej opłacalna.

W tym celu warto zamontować urządzenie o wysokim współczynniku COP. Wyższa wartość wspomnianego parametru sprawia, że instalacja grzewcza będzie działać wydajniej. Dodatkowo zmniejszy się pobór prądu w stosunku do wyprodukowanego ciepła. Dobrym rozwiązaniem będzie termomodernizacja budynków, która jest podstawą oszczędności, wynikających z użytkowania energooszczędnego systemu. O właściwą izolację możesz zadbać poprzez wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, czy zamontowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Sprawdzi się również ocieplenie stropu, ścian i podłóg. Przy wyborze pompy ciepła należy zwrócić uwagę na dostosowanie odpowiedniej taryfy energetycznej. Musi być ona zgodna z wymaganiami i przyzwyczajeniami jej użytkowników. Warto zastanowić się nad połączeniem pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, która zasili urządzenie grzewcze energią z własnych paneli słonecznych.

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem energooszczędnego systemu grzewczego, dowiedz się, jaki jest koszt pompy ciepła dla większego budynku: Koszt pompy ciepła do domu 150m2, 120m2 i 180m2. Ile wynosi?

Przeczytaj również

Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna – jaką pompę ciepła wybrać?

Pompa ciepła jako ekologiczny i przyjazny środowisku system ogrzewania domu, wykorzystuje nowoczes(...)

Pompa ciepła w domu – czy ogrzewanie domu pompą ciepła to dobry pomysł?

Pompa ciepła w domu jest w stanie pokryć pełne zapotrzebowanie na ciepło. Dzięki temu urządzen(...)

Powietrzne pompy ciepła – najpopularniejszy rodzaj instalacji. Co powinieneś o nich wiedzieć?

Powietrzne pompy ciepła są najpopularniejszym typem pomp ciepła na rynku. Ich popularność stale(...)

Dopasuj swój idealny system ogrzewania domu

Pompy Ciepła Poznań – Grupa Ergo