Rodzaje pomp ciepła – jakie rodzaje instalacji wyróżniamy?

Rodzaje pomp ciepła różnicują się głównie pod względem dolnego źródła, z którego pobierana jest energia. Ze względu na to wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje instalacji: powietrzne, gruntowe i wodne pompy ciepła. Każdy rodzaj pompy ciepła jest odmienny pod względem montażu, a także stopnia zaawansowania prac montażowych. Mimo że praca jednostki pompy ciepła w każdym przypadku jest bardzo podobna, warto dowiedzieć się, jaki typ urządzenia zapewni optymalne korzyści i skuteczne działanie całego systemu ogrzewania. 

Jakie rodzaje pomp ciepła wyróżniamy na rynku? Czym się charakteryzują? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule!

Pompa ciepła – rodzaje instalacji grzewczej

Typy pomp ciepła wykorzystują inne źródło, aby zapewnić maksymalny komfort cieplny w Twoim domu. Urządzenia mogą działać na podstawie energii z powietrza, wody lub gruntu. Każdy rodzaj pompy ciepła charakteryzuje się odmienną efektywnością z uwagi na temperaturę utrzymywaną przez któreś z wymienionych źródeł. W dalszej części artykuły wyjaśniamy, jakie są typy i zasady działania energooszczędnych instalacji grzewczych.

Kalkulator pomp ciepła - dopasuj instalację do swoich potrzeb!

Pompa ciepła powietrzna

Pompa ciepła powietrze-woda opiera się na energii pozyskanej z powietrza. Dzięki specjalnemu wentylatorowi, powietrze z zewnątrz jest zasysane i odprowadzane wprost do lameli parownika pompy ciepła, które pobierają ciepło skumulowane w powietrzu. Ten rodzaj pompy ciepła charakteryzuje się zarówno niskimi kosztami eksploatacyjnymi, jak i względną łatwością montażu. Właśnie z tego względu stanowią też najtańszy wybór spośród proponowanych systemów grzewczych dla Twojego domu. 

Zwykle powietrzna pompa ciepła wytwarza 3-3,5 kW energii cieplnej na każdy 1 kW zużytej energii energii elektrycznej, co daje sprawność na poziomie 300-350%. W takim wypadku współczynnik COP wynosi 3-3,5. Pompy ciepła powietrze-woda są urządzeniami, których efektywność trudno jednoznacznie oszacować, jako że temperatura powietrza potrafi być wysoce zmienna w krótkim okresie.

Jakie koszty poniesie prosument instalujący pompę ciepła do domu 150m2 lub o zbliżonych metrażach – 120 lub 180m2? Odpowiadamy w naszym wpisie: https://heatergo.pl/blog/koszt-pompy-ciepla-do-domu-150m2/

Pompa ciepła wodna

Wodna instalacja grzewcza to rodzaj pompy ciepła charakteryzujący się wysoką efektywnością ze względu na względnie stałą temperaturę, która znajduje się w wodach podziemnych i gruntowych. W przypadku zastosowania wodnej pompy ciepła źródłem ciepła mogą być zbiorniki wodne znajdujące się w pobliżu budynku. Oznacza to, że źródłem, z którego pozyskiwana jest energia cieplna, są zarówno jeziora lub rzeki, jak i przydomowe stawy. Jednak jeśli żaden podobny zbiornik nie znajduje się przy naszym budynku -nic straconego. Pompy ciepła wykorzystujące energię hydrotermalną mogą bazować na studniach głębinowych, z których pompa ciepła będzie pobierać wodę do pozyskania energii. Wysoką efektywność wodnych pomp ciepła oddaje również współczynnik COP, który może wynosić do ok. 6,5. Na efektywność pompy ciepła wpływać będzie również jakość wody w studni czerpnej i głębokość lustra wody w studni. Musisz pamiętać, że im większa głębokość, tym większe będzie zużycie prądu przez pompę.

Rodzaje pomp ciepła - podział ze względu na odnawialnej źródła energii
Przykład wewnętrznej jednostki pompy ciepła z automatyką

Pompa ciepła gruntowa

Inny rodzaj pompy ciepła wykorzystuje natomiast energię geotermalną, która również utrzymuje względnie stałą temperaturę. Wysoką efektywność pomp gruntowych dobrze określa zależność – dla każdego 1 kWh energii elektrycznej pobranej do zasilania, urządzenie średnio jest w stanie wygenerować 4,3-4,9 kWh energii cieplnej. Wyzwaniem związanym z gruntowymi pompami ciepła jest wygospodarowanie odpowiedniej przestrzeni. Montaż pompy ciepła typu gruntowego wymaga zainstalowania kolektora pionowego lub poziomego. Obie te instalacje wymagają przeprowadzenia zaawansowanych prac ziemnych. Mimo wysokich wymagań technicznych przy procesie instalacji i montażu, ogrzewanie gruntową pompą ciepła jest efektywnym sposobem ogrzewania domu.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej wiedzy związanej z działaniem pomp ciepła, przeczytaj nasz artykuł: Jak działa pompa ciepła? Poznaj zasady działania instalacji.

Pompa ciepła – rodzaje, różnice, cechy wspólne

Pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują powietrze zewnętrzne do pozyskania ciepła. W tym przypadku powietrze pobierane jest przez specjalny wentylator, który „zasysa” powietrze z zewnątrz i przekazuje je bezpośrednio do parownika pompy. Niewątpliwą rodzaje pomp ciepła zasilane powietrzem jest ich prostota i łatwość wykonania

Pompy typu split to rodzaj instalacji powietrze-woda, które rozdziela się na dwie jednostki. W tym systemie jednostki montowane wewnątrz budynku nie generują hałasu. Jednostka zewnętrzna może zostać zamontowana na ścianie budynku lub na elewacji domu.

Źródłem ciepła, o jakie opiera się pompa gruntowa, jest energia hydrotermalna. Aby ją uzyskać, należy zainstalować kolektor pionowy lub poziomy. Instalację pionowego wymiennik ciepła należy rozpocząć od wykonania odwiertu na głębokość, która może wynieść nawet 130 metrów w głąb ziemi. Z kolei poziomy wymiennik ciepła wymaga wygospodarowania znacznej powierzchni działki, na której rozmieszczona zostanie instalacja. Taki kolektor montuje się na głębokości ok. 1,5-1,6 metra.

Wodna pompa ciepła, która określana jest mianem najefektywniejszej, również cechuje się zaawansowanym procesem montażu dolnego źródła. Zasoby ciepła, które są zakumulowane w wodzie, pobiera się najczęściej ze specjalnie stworzonych studni głębinowych – czerpnej i zrzutowej. Energię, potrzebną do ogrzania lub chłodzenia pomieszczeń, można pozyskiwać również z pobliskich zbiorników i cieków wodnych. W tym przypadku konieczne jest umieszczenie rur z czynnikiem roboczym pod powierzchnią wody, w odległości 60 cm od siebie. Montaż dolnego źródła pod wodą wymaga dodatkowego zabezpieczenia rur, które mogą mieć tendencję do wypływania na powierzchnię. Co prawda ten rodzaj pompy ciepła jest wysoce efektywny, ale wymaga poniesienia niemałych kosztów początkowych inwestycji.

Zobacz również: Pompa obiegowa CO – znaczenie w instalacjach centralnego ogrzewania.

Pompa ciepła – rodzaje urządzeń a ich cechy wspólne

Oprócz sposobu pobierania energii można wskazać na ten sam sposób pracy urządzenia grzewczego, jakim jest pompa ciepła – rodzaje i zasady ich działania opierają się na identycznym mechanizmie. Ciepło pobrane z powietrza, wody lub gruntu ogrzewa ciekły czynnik roboczy, który dzięki swojej niskiej temperaturze przechwytuje ciepło. Ogrzany czynnik trafia do parownika, w którym paruje. Postać gazowa czynnika roboczego przekazywana jest do sprężarki, która kumuluje ciepło oraz podwyższa jego ciśnienie, dzięki czemu jest ono w stanie zostać użyte do instalacji grzewczej. W ten sposób ciepło jest przekazywane do obiegu grzewczego, a czynnik chłodniczy zostaje skroplony i przeprowadzony przez zawór rozprężny, który ponownie zmniejsza jego temperaturę i ciśnienie. Dzięki temu może on na nowo pozyskiwać energię cieplną z dolnych źródeł.

Pamiętaj również, ze cechą wspólną dla instalacji CO opartych na pompach ciepła, ale nie tylko, jest występowanie kamienia kotłowego. Co to jest kamień kotłowy i jak go usuwać? Odpowiadamy na naszym blogu!

Jaka instalacja grzewcza będzie najlepsza dla pompy ciepła?

Pompa ciepła zapewnia dostarczanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie całego systemu grzewczego. Instalacja ta może zostać użyta w wielu typach budynków, ale w każdym będzie notować inną efektywność. Największa wydajność będzie możliwa do osiągnięcia w sytuacji, gdy w budynku funkcjonuje ogrzewanie płaszczyznowe, czyli najczęściej ogrzewanie podłogowe lub ścienne
Jeżeli nie posiadamy ogrzewania podłogowego, zapewnienie ogrzewania Twojego domu na wystarczającym poziomie może być trudniejsze w przypadku systemu grzewczego opartego na grzejnikach. W tym przypadku montaż pompy ciepła nie jest niemożliwy. Warto wtedy skorzystać z grzejników niskotemperaturowych, jakimi są np. grzejniki płytowe, klimakonwektory oraz grzejniki kanałowe z konwekcją wymuszoną. Dobrze jest wiedzieć, że system ogrzewania domu na grzejnikach warunkuje temperaturę ich zasilania na poziomie ok. 30-40 stopni.

Czy pompa ciepła to dobre rozwiązanie?

Rodzaje pomp ciepła różnicują wiele procesów związanych z pozyskiwaniem energii, montażem instalacji, kosztami związanymi z instalacją danej jednostki, jak również późniejszą efektywnością górnego źródła, które odpowiada za ogrzewanie naszego budynku

Montaż pompy ciepła każdego rodzaju przebiega w inny sposób, co z kolei przekłada się na zróżnicowane koszty całościowe instalacji. Najtańsze i najprostsze w procesie montażu są powietrzne pompy ciepła, ponieważ nie wymagają wykonywania prac ziemnych związanych z montażem dolnego źródła. Wodne i gruntowe pompy ciepła, dla których konieczne jest zainstalowanie dolnego źródła w gruncie lub wykonanie studni głębinowych, determinuje wyższe koszty.

Bez względu na rodzaj pompy ciepła, jej używanie w dłuższym terminie jest opłacalne. Ponadto wysokie koszty inwestycyjne stosunkowo szybko się zwracają. Z drugiej strony, chcąc przyspieszyć zwrot kosztów inwestycji, a tym samym wesprzeć rozwój OZE, warto skorzystać z przystępnego dofinansowania do pomp ciepła. Za sprawą działających programów będziesz w stanie pozyskiwać darmową energię do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej. Tym samym zaopatrzysz się w nowoczesną i ekologiczną instalację, która jest dobrą alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.

Zastanawiasz się, która pompa ciepła jest najlepsza dla Twojego domu? Koniecznie sprawdź naszą stronę i zapoznaj się z ofertą! Jeżeli chciałbyś porozmawiać ze specjalistą z naszej firmy lub wysłać do nas wiadomość tekstową – przejdź do strony kontakt.

Przeczytaj również

Klimatyzacja – najczęściej zadawane pytania

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na alternatywne źródła energii coraz popularniejszym roz(...)

Pompa obiegowa CO – czym jest pompa obiegowa do centralnego ogrzewania?

Pompa obiegowa CO to urządzenie, które wywołuje przepływ wody w instalacji centralnego ogrzewani(...)

Kawka Bis – dofinansowanie pokryje nawet 100% kosztów

Wzrost kosztów ogrzewania i troska o zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszej kondycji s(...)

Dopasuj swój idealny system ogrzewania domu

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek